Richtmachines

Een richtmachine heeft als doel het materiaal te ‘corrigeren’ voor de vervolgbewerking, d.w.z. dat minimaal de eventuele coilkromming ‘gericht’ moet worden. Wanneer de vervolgbewerking een hogere nauwkeurigheid verlangt, kan een leveller ingezet worden. Voor de juiste keuze hebben leveranciers als Dimeco speciale software om aan de hand van materiaalsoort en afmetingen de juiste richtmachine te selecteren. Daarbij spelen verschillende factoren een rol, o.a. de richtroldiameter, het aantal rollen en de afstand tussen de rollen.